Litteratur

1.       De Graaf D C, Vanopdenbosch L M, Ortega-Mora L M, Abbassi H. Peeters J E,. 1999. A review of the importens of cryptosporidiosis in farm animals. International Journal for Parasitologi 29 p. 1269-1287.

Cryptosporidium Parvum er især et problem hos kalvene i den første levemåned og kan i besætninger med endemisk forekomst opnå en prævalens på op mod 100%.

2.       Klein P, Keinová T, Volek Z, Simunek J. 2008. Effect of Cryptosporidium parvum infection on the absorptive capacity and paracellular permeability of the small intestine in neonatal calves. Veterinary Parasitology 152 p. 53-59

Infektionen med Cryptosporidium parvum hos de unge kalve forårsager en destruktion af det intestinale epithel og resulterer i en lavere absorptionskapacitet i tarmene. Dette resulterer i en markant påvirkning af væksten i op til 3 uger efter smitte.

  1. Lefay D, Naciri M, Poirier P, Chermette R. 2001. Efficacy of halofuginone lactate in the prevention of cryptosporidiosis in suckling calves. The Veterinary Record 148 p. 108-112.

Samtidig infektion med Cryptosporidium parvum og andre agens som rotavirus og coronavirus forværrer det kliniske billede og ved dødsfald af cryptosporidie inficerede kalve, kan der ofte konstateres samtidig infektion med rotavirus.

  1. Silverlås C, De Verier K, Björkman C. 2007. Kryptosporidios – kor är en smittkälla för kalvar. Svensk Veterinärtidning 12p. 11-16.

Inficerede kalve udskiller store mængder oocyster og anses som den største smittekilde for andre kalve, men køer med subkliniske infektioner kan ligeledes være en smittekilde.

  1. Maddox-Hyttel C, Langkjær R B,  Enemark H L. 2006.Cryptosporidium og Giardiai forskelligealdersgrupper af kvæg i Danmark. Dansk Veterinær Tidsskrift 23 p. 24-29.

Hos inficerede dyr sker der massiv udskillelse af oocyster i 2–15 dage, startende 3-5 dage efter smitte. Den maksimale udskillelse ses 6-7 dage efter smitte.

  1. Peeters J E, Villacorta I, Naciri M, Vanopdenbosch e. 1993. Specific serum and local antibody response against  Cryptosporidium parvum during medication of calves with Halofuginone Lactate. Infection and Immunity. Oct. p. 4440-4445.

Både ubehandlede og behandlede kalve udvikler antistoffer mod Cryptosporidier.