Administration og anvendelse

Administration:

Til oral anvendelse hos kalve efter fodring.

Dosering:

Dosis er 2 ml /10 kg legemsvægt /1 gang daglig i 7 dage

35 kg < kalve < 45 kg: 8 ml (svarer til 2 pumpeslag)

45 kg < kalve < 60 kg: 12 ml (svarer til 3 pumpeslag)

Ved mindre eller højere legemsvægt udregnes dosis præcist.

Forebyggelse af diarre forårsaget af cryptosporidium parvum:

Alle nyfødte kalve i besætningen behandles med Halocur efter fordring 1 gang dagligt fra 24 – 48 timer efter fødslen, så længe risikoen for  C. parvum foreligger.

Behandling af diarre forårsaget af cryptosporidium parvum:

Behandlingen startes inden for de første 24 timer med diarre.

For at sikre hurtig kontrol bør alle kalve, der er mindre end tre uger gamle behandles.

Forsigtighedsregler ved anvendelse af Halocur

  • Må ikke overdoseres
  • Gives på samme tidspunkt hver dag
  • Anvendes ikke på tom mave – gives lige efter fodring eller blandet i ½ liter elektrolytopløsning
  • Anvendes ikke til dyr, der har haft diarre i mere end 24 timer
  • Må ikke anvendes til svage dyr

Opbevaring:

Ingen særlige opbevaringsforhold..

Holdbarhed:

Uåbnet: 3 år

Holdbarhed efter anbrud: 6 måneder