Administration og anvendelse

ThoroVAX Vet.


Administration og anvendelse

1-shot strategi:
Grise vaccineres fra de er 21 dage gamle én gang. En dosis er 2 ml, som gives i.m.

2-shot strategi:
Grise vaccineres fra de er 7 dage gamle med 2 doseringer à 1 ml med 2-4 ugers mellemrum.

Sikkerhed

Vaccinen indeholder mineralolie, hvilket betyder, at man i tilfælde af selvinjektion skal opsøge læge og medbringe indlægssedlen.

Holdbarhed

Vaccinen er holdbar i 8 timer efter anbrud.

Opbevaring

Vaccinen opbevares i køleskab ved 2-8º C. Vaccinen må ikke udsættes for frost.
Beskyttes mod lys.

Tilbageholdelsestid

0 dage.