Administration og anvendelse

Suigonan Vet

Holdbarhed
• 3 år
• Efter opløsning 24 timer

Opbevaring
Må ikke opbevares over 25oC.

Tilbageholdelsestid
Kassation af injektionssted ved slagtning inden 6 døgn efter behandling .