Administration og anvendelse

Regumate Equine


Regumate Equine er registreret til hest (hoppe).

Indgivelsesmåde
Til oral indgift.

Brug impermeable handsker ved håndtering og rengøring. Præparatet iblandes hoppens foder ved en enkelt fodring pr. dag eller gives direkte i munden ved brug af en sprøjte.

Lad ikke andre dyr æde af samme krybbe/spand. Delvist ædt foder må ikke gives til et andet dyr, men skal destrueres eller opbevares i en lukket beholder indtil brug. Rengør alt, hvad præparatet har været i kontakt med.

Dosering
1 ml opløsning/ 50 kg lgv. (0,044 mg altrenogest/kg) daglig i 10 på hinanden følgende dage.

Tilbageholdelsestid
P.o.: Slagtning 21 døgn.

Holdbarhed
3 år.
Efter anbrud: 150 ml: 14 dage.
Efter anbrud: 1000 ml: 28 dage.

Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til hopper, der tidligere har haft endometritis. Må ikke anvendes til hopper, der leverer mælk til konsum. Bør ikke anvendes til handyr.

Interaktioner
Griseofulvin kan påvirke virkningen af altrenogest, hvis begge præparater gives samtidig.

Drægtighed
Ikke relevant. Studier hos hopper har dog ikke vist nogen tegn på teratogene, fosterskadende eller reprodutionstoksiske virkninger.

Diegivning
Det er ikke sandsynligt, at anvendelse under laktation har skadelige virkninger.

Bemærkning
Kvinder, der er gravide, bør ikke håndtere præparatet. Se indlægssedlen for yderligere information.

Chipmærkning
Hesten skal ikke chipmærkes.

Doping
Regumate Equine er nævnt på FEIs liste over forbudte stoffer som en undtagelse, idet sportsheste må deltage i konkurrencer, selvom de er i behandling med præparatet.
Travsporten: 1 års karantæne efter ophørt indgift af Regumate Equine.