Administration og anvendelse – svin

Interaktioner
Den baktericide virkning modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka.

Kontraindikationer
Bør ikke gives oralt eller parenteralt til gnavere.

Amoxicillin har ingen effekt over for β-lactamase producerende bakterier.

Holdbarhed
• Ubrudt 3 år
• Efter anbrud 12 måneder
• Efter rekonstitution 12 timer

Opbevaring
Må ikke opbevares over 25oC

Tilbageholdelsestid
Svin – slagtning: 2 døgn efter behandlingens ophør