Administration og anvendelse

Efter opblanding gives 1 dosis vaccine subkutant til kaniner fra 5 ugers alderen. Immuniteten indtræder efter 3 uger.

Årlig revaccination.

Kontroller at lyofilisatet er helt opslæmmet før brug.

Opbevaring

Lyofilisatet opbevares i køleskab ved 2-8º C. Der er ingen særlige opbevaringskrav til solvensen i 1 ml hætteglas, dog må den ikke fryses. 

Holdbarhed

Opbevaringstid efter rekonstituering ifølge anvisning: 4 timer.