Administration og anvendelse

Porcilis T-brand VetSøer/gylte basisvaccineres med én dosis i første halvdel af drægtighedsperioden og med én dosis 3 uger før forventet faring. Revaccination med én dosis gives 3 uger før følgende faringer.

En dosis er 5 ml Porcilis T-Brand Vet. og gives subcutant på halsen bag dyrets øre. Vaccinen omrystes før og under brug.

Vaccinen opbevares ved 2 – 8 oC.