Administration og anvendelse

Porcilis PCV


Dosering
Dosis: 2 ml.
Lad vaccinen opnå stuetemperatur og omryst grundigt inden brug. For at sikre at vaccinen opnår stuetemperatur før anvendelse, kan flasken nedsænkes i lunt vand (25oC) i nogle minutter. Undgå at anbryde hætteglas gentagne gange. Brug sterile sprøjter og kanyler. Undgå kontaminering. Brug ikke vaccinationsudstyr med gummidele.

Vaccination
Indgiv en dosis (2 ml) ved intramuskulær injektion i nakkemuskulaturen i området bag øret i henhold til følgende program:

I tilfælde af lave til middelhøje niveauer af maternelle antistoffer mod PCV2, anbefales det at give en enkelt dosis (2 ml) til grise fra 3 ugers-alderen.

Hvis det forventes, at grisen har et højt niveau af maternelle antistoffer mod PCV2, anbefales følgende program med 2 vaccinationer: Den første injektion (2 ml) kan gives fra 3-5-dages alderen efterfulgt af anden injektion (2 ml) 2-3 uger senere.

Høje niveauer af maternelle antistoffer kan forventes, når søer/gylte er vaccineret mod PCV2-virus, eller når søer/gylte kort tid forinden har været udsat for et højt niveau af PCV2 virus. I sådanne tilfælde kan det tilrådes at udføre PCV2-serologi, ved anvendelse af egnet diagnostik, for at vælge det bedst egnede vaccinationsprogram. I tvivlstilfælde, vælg programmet med 2 vaccinationer.

Bivirkninger
Forbigående lokale reaktioner på injektionsstedet kan undertiden observeres i form af en hård, varm og nogle gange smertefuld hævelse (med en diameter på op til 10 cm). Disse reaktioner aftager spontant over en periode på ca. 14-21 dage, uden væsentlige konsekvenser for dyrenes almene helbredstilstand. Kort efter vaccination kan der opstå en akut overfølsomheds-lignende reaktion resulterende i lettere neurologiske symptomer som kramper og/eller ekscitation, som normalt aftager efter nogle minutter uden at kræve behandling. En forbigående stigning i kropstemperaturen, normalt ikke overstigende 1°C, kan forekomme indtil 2 dage efter vaccination. Af og til kan rektaltemperaturen stige med op til 2,5 °C varende mindre end 24 timer. Nogle smågrise kan blive nedstemte og få nedsat ædelyst i op til 5 dage. Vaccination kan resultere i forbigående nedsat tilvækst i perioden umiddelbart efter vaccinering.

Opbevaring
Vaccinen skal opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C), må ikke fryses og skal beskyttes mod lys.