Aministration og anvendelse

Porcilis ERY PARVO Vet


Til immunisering af søer/gylte mod smitsom fosterdød bør polte vaccineres med én dosis før første løbning. Vaccination 2 uger før løbning giver beskyttelse i de to følgende drægtighedsperioder. Søer revaccineres med én dosis én gang årligt.

Til immunisering af søer/gylte mod rødsyge anbefales tillige vaccination af polte med én dosis monovalent rødsygevaccine 4 uger før eller efter vaccination med Porcilis Ery Parvo Vet. Revaccination mod Rødsyge bør foretages halvårligt med monovalent rødsygevaccine. Ved de halvårlige revaccinationerne kan anvendes én dosis Porcilis Ery Vet alternerende med én dosis Porcilis Ery Parvo Vet pr. dyr.

Vaccinen kan anvendes under drægtighed og diegivning.

En dosis er 2 ml Porcilis Ery Parvo Vet og gives dybt intramuskulært på halsen bag dyrets øre. Vaccinen omrystes og bør have stuetemperatur inden brug.

Vaccinen opbevares ved 2 – 8oC.