Administration og anvendelse

Panacur Vet.


Opbevaring
Almindelig stuetemperatur 15-25°C. Tabletter, Granulat og pulver opbevares tørt.

Holdbarhed
Panacur Vet. Tabl. 250 mg + 500 mg: 5 år.
Panacur Vet. Granulat (22 %): 5 år.
Panacur Vet. Oral suspension (10 %): 5 år.
Panacur Vet. Oralt pulver (4%): 5 år.
Panacur Vet. Oral pasta til hest (18,75 %): 5 år.
Panacur Vet. Pet Paste (18,75 %): 3 år, efter anbrud 28 dage.

Særlige forhold
Panacur Vet. må ikke anvendes til drægtige katte og til drægtige tæver frem til dag 39.
Da teratogene virkninger forårsaget af fenbendazol metabolitten oxfendazol imidlertid i
sjældne tilfælde ikke kan udelukkes helt, bør behandling kun ske på grundlag af den
ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.
Panacur Vet. kan anvendes til diegivende tæver og hunkatte.
Kan anvendes til hvalpe og killinger fra dag 0.

Praktiske bemærkninger
Panacur Vet. er tungtopløseligt i vand, og vil derfor bundfælde umiddelbart efter blanding/opslemning.